Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel. Praegune aukohus on valitud SDE üldkogul 30. mail 2015. aastal.

Esimees

Jaan Õunapuu, jaanounapuu@yahoo.com

Liikmed

Arvo Mesikepp, arvomesikepp@gmail.com
Lia Hanso, lia.hanso@gmail.com