Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel. Praegune toimkond on valitud SDE üldkogul 30. mail 2015. aastal.

Liikmed

Marju Lauristin, marju.lauristin@ut.ee
Anto Liivat, anto.liivat@gmail.com
Jaak Allik, allikjaak@gmail.com
Mart Meri, merim@online.ee
Neeme Suur, neeme.suur@gmail.com
Jaak Juske, jaak.juske@sotsdem.ee
Liisa Oviir, liisa.oviir@mkm.ee
Sirje Keevallik, sirje.keevallik@gmail.com
Elis Tootsman, elis.tootsman@gmail.com