Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist. Praegune toimkond on valitud SDE üldkogul 30. mail 2015. aastal.

Liikmed

Kaja Must, kaja.must@gmail.com
Tõnis Blank, tonis.blank@mail.ee
Sirje Kaur, sirje.kaur@sotsdem.ee
Marika Ilisson, marika.ilisson@hotmail.com
Tarmo Prikk, tarmo.prikk@monrax.eu