Sõbrad

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juurde kuulub neli sõsarorganisatsiooni:
Noored Sotsiaaldemokraadid, Naiskogu Kadri, Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid ja Sotsiaaldemokraatide meesühendus.

Noored Sotsiaaldemokraadid
Eesti vanim poliitiline noorteühendus, millel on üle 2800 liikme üle terve Eesti.

Naiskogu Kadri
Ühiskondlikult aktiivsete naiste vabatahtlik demokraatlik ühendus. Ligi 800 liiget ja 14 tegutsevat piirkonda.

Vanemad Sotsiaaldemokraadid
SDEsse kuuluvate ja erakonna poliitikat toetavate vanemate sotsiaaldemokraatide koostöövorm.

Sotsiaaldemokraatide meesühendus
Sotsiaaldemokraadid asutasid esimese erakonnana oma meesühenduse, et lõpuks algatada kompleksivaba diskussioon Eesti mehe rolli üle moodsas ühiskonnas ja tasakaalustada võrdõiguslikkuse käsitlust avalikus meedias.