Naiskogu Kadri

kadrid_logoNaiskogu Kadri on ühiskondlikult aktiivsete naiste vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis on seltsinguna asutatud aastal 1996
ja mis tegutseb mittetulundusühinguna alates aastast 2004.

Meie eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riigi muutmisele inimkesksemaks ja demokraatlikumaks. Eelkõige on meie soov edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning Eesti ärksate naiste potentsiaali paremat ärakasutamist, väärtustades ühiskonna tasakaalustatud arengut, osalusdemokraatiat ning inimestevahelist solidaarsust. Selleks ärgitame ja innustame naisi rohkem osalema poliitikas, korraldame mitmesuguseid teadlikkuse tõstmise üritusi, seminare, konverentse ja koolitusi.

Naiskogu loomulikuks liitlaseks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kellega naiskogu jagab ühiseid sotsiaaldemokraatlikke aateid. Samuti teeb naiskogu koostööd ka teiste nii Eesti kui rajataguste kodanikeühenduste ja organisatsioonidega, kellel on naiskoguga sarnased eesmärgid.

kadrid

Meie igapäevategemistest saab täpsemalt lugeda meie blogist: blogid.sotsdem.ee/kadri.

Meie hulka kuulub tänaseks ligi 800 naist ning me tegutseme 17 piirkonnaorganisatsioonina, mis hõlmavad kogu Eestit. Tänu sarnasele mõtlemisele ja üheskoos tegutsemisele oleme kujunenud suureks ja tugevaks, mitmetasandiliseks sõpruskonnaks, kellel on ka pärast „ametlikke“ üritusi isekeskis meeldiv koos aega veeta. Kui Sinagi jagad meie vaateid ja soovid meiega ühineda, tutvu kindlasti meie põhikirjaga ja täida liitumisavaldus!